Sang nhượng

Giá: 200 triệu
Diện tích: 50m2 m2
Ngày đăng: 11/07/2020
Giá: 250 triệu
Diện tích: 52,7 m2
Địa điểm: Mipec Kiến Hưng, Hà Đông, HN
Ngày đăng: 12/03/2020
Giá: 250 triệu
Diện tích: 52,7 m2
Địa điểm: Mipec Kiến Hưng, Hà Đông, HN
Ngày đăng: 12/03/2020